Akció!

Klasszikusok CD-n 1.

9000 Ft 6800 Ft

303 kötet, 64334 oldal, 353 MB – formátum: PDF.

Klasszikus szépirodalmi gyűjtemény. Csak  CD-n szállítjuk, PayPal, vagy előre utalásos módon lehet kifizetni, viszont nem számítunk fel szállítási költséget (csak ez a tétel újabb, a fentieken felüli 2000 Ft-os kedvezmény), amelyet majd nem tartalmaz a számla.

Összevetés másikkal

Leírás

A csomag kötetei:

Szerző; Cím; Oldalszám

Ábrányi Emil; Ábrányi Emil költeményei; 174
Ady Endre; Ady Endre összes prózai műve II.; 1877
Ady Endre; Ady Endre összes költeményei; 830
Ady Endre; Ady Endre összes prózai műve I; 2340
Ady Endre; Sápadt emberek; 108
Ady Endre; Új versek; 28
Ady Endre; Vér és arany; 84
Ady Endre; Az Illés szekerén; 127
Ady Endre; Szeretném, ha szeretnének; 140
Ady Endre; A minden-titkok versei; 77
Ady Endre; A menekülő élet; 105
Ady Endre; Margita élni akar; 46
Ady Endre; A magunk szerelme; 93
Ady Endre; Ki látott engem; 118
Ady Endre; A halottak élén; 157
Aisopos; Esopus fabulái; 102
Amade László; Amade László összes költeménye; 258
Ányos Pál; Ányos Pál összes költeménye; 145
Arany János; Versek; 418
Arany János; Zsengék, magánérdekű és Aranynak tulajdonított versek; 45
Arany János; Toldi trilógia; 481
Arany János; Elbeszélő költemények; 540
Arany László; Magyar népmesék; 136
Arany László; Arany László összes költeménye; 89
Bajza József; Bajza József összes költeménye; 122
Balassi Bálint; Balassi Bálint összes költeményei; 158
Balassi Bálint; Szép magyar komédia; 62
Batsányi János; Batsányi János összes költeményei; 138
Benedek Elek; Toldi Miklós; 116
Benyovszky Móric; Madagaszkár; 116
Berzsenyi Dániel; Berzsenyi Dániel összes versei; 139
Berzsenyi Dániel; A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul; 37
Bessenyei György; Bessenyei György összes versei; 85
Bod Péter; Önéletírás; 42
Bornemissza Péter; Bornemissza Péter összes költeménye; 51
Bornemissza Péter; Tragoedia magyar nyelven az Sophocles Electrájából; 56
Bölöni Farkas Sándor; Naplótöredék (1835-1836); 45
Bölöni Farkas Sándor; Utazás Észak-Amerikában; 194
Bölöni Farkas Sándor; Utazás Nyugat-Európában; 124
Bródy Sándor; Apró regények; 133
Bródy Sándor; Az asszonyi szépség; 78
Bródy Sándor; Az ezüst kecske; 129
Bródy Sándor; A tanítónő; 71
Bródy Sándor – Gozsdu Elek – Petelei István; Nemes rozsda; 77
Cholnoky László; Bertalan éjszakája; Prikk mennyei útja; Ritter von Toggenburg utolsó csalódása; 99
Csáth Géza; Csáth Géza novellái; 222
Csáth Géza; Horváték; 49
Csáth Géza; A Janika; 29
Csáth Géza; Válogatott elbeszélések; 98
Csokonai Vitéz Mihály; Csokonai Vitéz Mihály összes versei; 662
Csokonai Vitéz Mihály; Dorottya vagyis a dámák diadalma a fársángon; 78
Dayka Gábor; Dayka Gábor összes költeménye; 64
Deák Ferenc; Deák Ferencz beszédei; 603
Donászy Ferenc; Buda hőse; 286
Eötvös József; A falu jegyzője; 515
Eötvös József; Magyar élet; 72
Eötvös József; Eötvös József összes költeménye; 41
Eötvös Károly; A nazarénusok; 179
Faludi Ferenc; Faludi Ferenc összes költeménye; 66
Fáy András; A szulióták; 45
Fazekas Mihály; Fazekas Mihály összes költeménye; 121
Fazekas Mihály; Lúdas Matyi; 17
Földi János; Földi János összes költeménye; 74
Garay János; Garay János összes költeménye; 207
Gárdonyi Géza; Ábel és Eszter; 124
Gárdonyi Géza; Egri csillagok; 404
Gárdonyi Géza; Az én falum; 189
Gárdonyi Géza; Hosszúhajú veszedelem; 287
Gárdonyi Géza; Ida regénye; 228
Gárdonyi Géza; Isten rabjai; 244
Gárdonyi Géza; Ki-ki a párjával; 100
Gárdonyi Géza; Az öreg tekintetes; 61
Gárdonyi Géza; A láthatatlan ember; 245
Gyóni Géza; Gyóni Géza összes versei; 313
Gyulai Pál; Egy régi udvarház utolsó gazdája; 66
Gyulai Pál; Gyulai Pál összes költeménye; 220
Heltai Gáspár; Ponciánus császár históriája; 118
Heltai Gáspár; Száz fabula; 137
Hevesi Lajos; Jelky András kalandjai; 240
Ilosvai Selymes Péter; Toldi Miklós históriája; 13
Janus Pannonius; Válogatott versek; 28
Jókai Mór; Ahol a pénz nem isten; 98
Jókai Mór; Aki a szívét a homlokán hordja; 77
Jókai Mór; Akik kétszer halnak meg; 418
Jókai Mór; Az arany ember; 352
Jókai Mór; Bálványosvár; 90
Jókai Mór; A barátfalvi lévita; 90
Jókai Mór; A cigánybáró; 67
Jókai Mór; Cikkek a forradalom évéből; 201
Jókai Mór; A Damokosok; 142
Jókai Mór; De kár megvénülni!; 195
Jókai Mór; Dekameron; 276
Jókai Mór; Egész az északi pólusig; 107
Jókai Mór; Egetvívó asszonyszív; 167
Jókai Mór; Egy az Isten; 379
Jókai Mór; Egy bujdosó naplója; 94
Jókai Mór; Egy ember, aki mindent tud; 81
Jókai Mór; Egy hírhedett kalandor a XVII. századból; 175
Jókai Mór; Egy játékos, aki nyer; 148
Jókai Mór; Egy magyar nábob; 347
Jókai Mór; Az elátkozott család; 199
Jókai Mór; Elbeszélések; 548
Jókai Mór; Az élet komédiásai; 384
Jókai Mór; Életemből; 403
Jókai Mór; Emléksorok 1848-49-ből; 108
Jókai Mór; Enyim, tied, övé; 331
Jókai Mór; Eppur si muove – És mégis mozog a föld; 461
Jókai Mór; Erdély aranykora; 187
Jókai Mór; A fehér rózsa; 115
Jókai Mór; Fekete gyémántok; 315
Jókai Mór; A fekete vér; 144
Jókai Mór; Felfordult világ; 128
Jókai Mór; Forradalmi és csataképek; 172
Jókai Mór; Fráter György; 402
Jókai Mór; A gazdag szegények; 215
Jókai Mór; Görögtűz; 166
Jókai Mór; A három márványfej; 252
Jókai Mór; A háromszínű kandúr; 90
Jókai Mór; Hétköznapok; 183
Jókai Mór; A históriai tarokkparti; 189
Jókai Mór; A janicsárok végnapjai; 161
Jókai Mór; Válogatott elbeszélések; 242
Jókai Mór; A jövő század regénye; 621
Jókai Mór; A kalózkirály; 66
Jókai Mór; Kárpáthy Zoltán; 309
Jókai Mór; A két Trenk; 163
Jókai Mór; A kétszarvú ember; 95
Jókai Mór; A kiskirályok; 438
Jókai Mór; A kőszívű ember fiai; 428
Jókai Mór; A lélekidomár; 370
Jókai Mór; A lőcsei fehér asszony; 400
Jókai Mór; A magyar nemzet története regényes rajzokban; 698
Jókai Mór; A magyar nép élce; 179
Jókai Mór; A mi lengyelünk; 318
Jókai Mór; Minden poklokon keresztül; 132
Jókai Mór; Mire megvénülünk; 279
Jókai Mór; Névtelen vár; 327
Jókai Mór; Nincsen ördög; 143
Jókai Mór; Öreg ember nem vén ember; 157
Jókai Mór; Politikai divatok; 303
Jókai Mór; Rab Ráby; 299
Jókai Mór; Rákóczy fia; 233
Jókai Mór; A régi jó táblabírák; 297
Jókai Mór; Sárga rózsa; 67
Jókai Mór; Sírkő album; 82
Jókai Mór; Szabadság a hó alatt; 337
Jókai Mór; Szegény gazdagok; 260
Jókai Mór; A szegénység útja; 67
Jókai Mór; Szép Mikhál; 201
Jókai Mór; Szerelem bolondjai; 283
Jókai Mór; Szeretve mind a vérpadig; 364
Jókai Mór; Szomorú napok; 143
Jókai Mór; Tégy jót; 98
Jókai Mór; A tengerszemű hölgy; 207
Jókai Mór; Török világ Magyarországon; 263
Jókai Mór; Trenk Frigyes; 88
Jókai Mór; Az új földesúr; 247
Jókai Mór; Utazás egy sírdomb körül; 78
Jókai Mór; Útleírások; 184
Jókai Mór; A varchoniták; 55
Kaffka Margit; Hangyaboly; 108
Kaffka Margit; Kaffka Margit összes költeménye; 144
Kaffka Margit; Színek és évek; 186
Kármán József; Fanni hagyományai; 54
Katona József; Bánk bán; 155
Katona József; Katona József összes verse; 47
Kazinczy Ferenc; Bácsmegyeinek gyötrelmei; 68
Kazinczy Ferenc; Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei; 97
Kazinczy Ferenc; Kazinczy Ferenc összes versei; 63
Kemény Zsigmond; Kemény Zsigmond naplója; 30
Kemény Zsigmond; Özvegy és leánya; 277
Kemény Zsigmond; Szerelem és hiúság; 77
Kisfaludy Károly; Kisfaludy Károly összes költeménye; 159
Kisfaludy Sándor; Kisfaludy Sándor összes költeménye; 422
Kiss József; Kiss József válogatott versei; 51
Kiss József – Komjáthy Jenő – Reviczky Gyula; Meg tudnék halni; 102
Komjáthy Jenő; Komjáthy Jenő összes költeménye; 432
Kosztolányi Dezső; Alakok; 101
Kosztolányi Dezső; Április Bolondja; 152
Kosztolányi Dezső; Aranyfonál; 115
Kosztolányi Dezső; Esti Kornél; 156
Kosztolányi Dezső; Esti Kornél kalandjai; 84
Kosztolányi Dezső; Fürdés; 151
Kosztolányi Dezső; Kínai kancsó; 141
Kosztolányi Dezső; Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei; 620
Kosztolányi Dezső; Pacsirta; 108
Kosztolányi Dezső; Szürke glória; 125
Kosztolányi Dezső; A szegény kisgyermek panaszai; 76
Kosztolányi Dezső; Kenyér és bor; 42
Kosztolányi Dezső; A bús férfi panaszai; 85
Kosztolányi Dezső; Meztelenül; 57
Kosztolányi Dezső; Zsivajgó természet; 11
Kosztolányi Dezső; Számadás; 82
Kölcsey Ferenc; Kölcsey Ferenc összes versei; 205
Krúdy Gyula; Álmoskönyv; 439
Krúdy Gyula; Az első Habsburg; 107
Krúdy Gyula; Kánaán könyve; 61
Krúdy Gyula; Krúdy Gyula válogatott elbeszélései; 193
Krúdy Gyula; Magyar tájak; 123
Krúdy Gyula; A muskétás; 157
Krúdy Gyula; N. N.; 80
Krúdy Gyula; A podolini kísértet; 138
Krúdy Gyula; Rákóczi harangja; 235
Krúdy Gyula; Régi pesti históriák; 460
Krúdy Gyula; Szent Margit; 95
Krúdy Gyula; Szindbád; 567
Krúdy Gyula; Szindbád, a hajós; 72
Krúdy Gyula; Az útitárs; 41
Lovik Károly; A kertelő agár; 327
Madách Imre; A civilizátor; 56
Madách Imre; Commodus; 92
Madách Imre; Csak tréfa; 134
Madách Imre; Csák végnapjai; 137
Madách Imre; Az ember tragédiája; 203
Madách Imre; Férfi és nő; 82
Madách Imre; Drámatöredékek; 83
Madách Imre; Madách Imre összes költeménye; 397
Madách Imre; Mária királynő; 153
Madách Imre; Mózes; 116
Madách Imre; Nápolyi Endre; 95
Mikszáth Kálmán; Akli Miklós; 127
Mikszáth Kálmán; A beszélő köntös; 68
Mikszáth Kálmán; Beszterce ostroma; 126
Mikszáth Kálmán; Cikkek és karcolatok I.; 1632
Mikszáth Kálmán; Cikkek és karcolatok II.; 1862
Mikszáth Kálmán; Cikkek és karcolatok III.; 2018
Mikszáth Kálmán; A fekete város; 331
Mikszáth Kálmán; Gavallérok; 36
Mikszáth Kálmán; A jó palócok; 61
Mikszáth Kálmán; Jókai Mór élete és kora; 257
Mikszáth Kálmán; Két választás Magyarországon; 116
Mikszáth Kálmán; Különös házasság; 244
Mikszáth Kálmán; Magyarország lovagvárai; 100
Mikszáth Kálmán; Mikszáth Kálmán levelezése; 743
Mikszáth Kálmán; Nemzetes uraimék; 132
Mikszáth Kálmán; A Noszty fiú esete Tóth Marival; 337
Mikszáth Kálmán; A sipsirica; 59
Mikszáth Kálmán; A szelistyei asszonyok; 77
Mikszáth Kálmán; Szent Péter esernyője; 143
Mikszáth Kálmán; Tót atyafiak; 67
Mikszáth Kálmán; Új Zrínyiász; 126
Mikszáth Kálmán; A vén gazember; 100
Móra Ferenc; Aranykoporsó; 338
Móra Ferenc; Csicseri történet; 139
Móra Ferenc; Dióbél királyfi; 102
Móra Ferenc; Az ember feje nem füge; 168
Móra Ferenc; Ének a búzamezőkről; 207
Móra Ferenc; Georgikon; 78
Móra Ferenc; Hannibál föltámasztása; 66
Móra Ferenc; A hatrongyosi kakasok; 157
Móra Ferenc; Kéményseprő zsiráfok; 62
Móra Ferenc; Kincskereső kisködmön; 117
Móra Ferenc; Könnyes könyv; 134
Móra Ferenc; A körtemuzsika; 103
Móra Ferenc; Mindenki Jánoskája; 69
Móra Ferenc; Mondák és mesék; 176
Móra Ferenc; Nekopogi kovács; 48
Móra Ferenc; Rab ember fiai; 76
Móra Ferenc; Tápéi furfangosok; 684
Móra Ferenc; Titulász bankója; 176
Móra-Papp-Gárdonyi-Tömörkény; A földhözragadt János; 80
Petőfi Sándor; A hóhér kötele; 96
Petőfi Sándor; Ibolyák; 19
Petőfi Sándor; János vitéz; 49
Petőfi Sándor; Petőfi Sándor összes költeményei; 1041
Petrőczy Kata Szidónia; Petrőczy Kata Szidónia összes költeménye; 86
Rákóczi Ferenc; Emlékiratok; 45
Reviczky Gyula; Reviczky Gyula összes költeménye; 352
Rimay János; Rimay János összes költeménye; 145
Rostand, Edmond; Cyrano de Bergerac; 199
Shakespeare, William; Coriolanus; 157
Shakespeare, William; Hamlet, dán királyfi; 175
Shakespeare, William; János király; 106
Shakespeare, William; Julius Caesar; 117
Shakespeare, William; Lear király; 117
Shakespeare, William; Szentivánéji álom; 69
Swift, Jonathan; Gulliver kalandos utazásai; 113
Szenci Molnár Albert; Szenci Molnár Albert összes költeménye; 373
Szentjóbi Szabó László; Szentjóbi Szabó László összes költeménye; 109
Vas Gereben; Adomák I.; 96
Vas Gereben; Egy alispán; 248
Vas Gereben; Életunt ember; 185
Vas Gereben; Garasos arisztokráczia; 172
Vas Gereben; Jurátusélet; 265
Vas Gereben; Nagy idők, nagy emberek; 302
Vas Gereben; A nemzet napszámosai; 300
Vas Gereben; A pörös atyafiak; 211
Vas Gereben; A régi jó idők; 336
Vas Gereben; Vas Gereben elbeszélései; 285
Verne, Jules; Kétévi vakáció; 245
Verne, Jules; Egy kínai viszontagságai Kínában; 155
Verne, Jules; Haza Franciaországba!; Gil Braltar; 148
Verne, Jules; Az Antillák világa; 124
Verne, Jules; Bombarnac Klaudius; 197
Verne, Jules; A czetvadászok; 80
Verne, Jules; A Chancellor; 160
Verne, Jules; Clovis Dardentor; 167
Verne, Jules; A gőzház; 189
Verne, Jules; A két Kip testvér; 111
Verne, Jules; A zöld sugár; 148
Verne, Jules; A jég-sphinx; 158
Verne, Jules – Laurie, André; A “Cynthia” hajótöröttje; 123
Wells, Herbert George; Emberek a Holdban; 180

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Klasszikusok CD-n 1.” értékelése elsőként

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .