Az AutoCAD újdonságainak története

AutoCAD 2018

AutoCAD 2018 Biblia

Az SHX szöveget tartalmazó AutoCAD rajzokból konvertált PDF fájlok
importálásakor az SHX szövegek külön bekezdéses
szövegobjektumokként olvashatók be (PDFSHXTEXT). Régebben ilyen
esetekben a szöveg vonalláncként épült be. A Recognize SHX Text
funkció az Insert szalagra került. Az átalakítás módját itt, a Recognition
Settings
 paranccsal adjuk meg.

TXT2MTXT parancs az egyenletes sorköz biztosításával alakítja az
egysoros szövegeket bekedéses szöveggé.

A rajzmegjelenítés módosításai:

 • Javítottak a sraffozás és a 3DORBIT parancs hatékonyságán.
 • A támogatott grafikus kártyáknak megfelelően egyedileg vezérelhető
  az élsimítás.
 • Az új képernyőn kívüli területek kiválasztása gyorsabbá teszi a
  kijelölést, mert a képernyőről kilógó objektumok kijelöléséhez nem
  kell zoomolni vagy a rajzot mozgatni.
 • A kijelölő gumivonalzó keret színe testre szabható az Options
   párbeszédpanel Display lapján.

A külső referenciákhoz rendszerváltozóval beállítható, hogy a referencia
a főrajz mappájából, vagy relatív, illetve teljes elérési útvonallal
megadott helyről származik. Új helyre mentéskor a külső referenciák
relatív útvonalai frissülnek. Így, illetve az External References paletta új
útvonal keresési lehetőségeivel a sérült referencia útvonalak problémája
is megoldható. A korábbi abszolút elérési útvonal helyett az
alapértelmezett beállítás mostantól a relatív útvonal.

A fájlműveletekkel (megnyitás, mentés stb.) kapcsolatos
párbeszédpaneleken mostantól a beállított oszlopelrendezést elmenti a
program, és legközelebb azt alkalmazza.

Megújították a .dwg formátumot is, ami jelentős hatékonyságnövelést
eredményezett a több feliratozási objektumot és nézetablakot tartalmazó
rajzok körében.

A 3D objektumokhoz új geometriai modellezőt (ASM) használhatunk, így
a munka biztonságosabb, a stabilitás nagyobb.

A 2018-as verzióban megváltozott a képernyőn kívüli területre eső
rajzelemek kiválasztási módja, a kiválasztás most már az elvártaknak
megfelelően működik nagyítás vagy eltolás műveletek közben is. A
funkció ki- és bekapcsolásához használjuk a SELECTIONOFFSCREEN
rendszerváltozót.

Layer parancs, mint a fóliakezelőt megjelenítő utasítás alapértelmezés
szerint megjelent a gyorselérési eszköztárban.

Az állapotsorban megjelenő rendszerváltozó figyelő ikon helyi menüt kapott.
Itt jelennek meg a figyelmeztetések a rendszerváltozók módosulására,
a helyi menüből pedig megjeleníthető
Rendszerváltozó-figyelő párbeszédpanel. Itt egyszerűen beállíthatjuk
az értesítő szövegbuborékot és a módosított
változók visszaállíthatók az alapértelmezett értékre.

A köztes 2017.1 verzióban megjelent hat új parancs (HIGHLIGHTNEW,
ONLINEDESIGNSHARE, PDFSHXTEXT, –PDFSHXTEXT, REGEN3, TXT2MTXT)

és négy új rendszerváltozó.
A 2018-as verzióban megjelent két új parancs (APPSTORE, REGEN3) 
és öt új rendszerváltozó.

AutoCAD 2017

AutoCAD 2017 Biblia

Újdonságok jelentek meg a felhasználói felülettel kapcsolatban:

 • Átméretezhető lett az ALKTÖLT, ATTEDIT, ADATLAP, BATTEDIT,
  BEILL, FÓLIAÁLLAPOT, OLDALBEÁLL 
  és VBABETÖLT párbeszédpanel.
 • Növelték néhány, a fájlok betöltésére szolgáló párbeszédpanel
  előnézeti területét.
 • Választható lett a szálkereszt vagy a Windows formájú
  egérmutató (CURSORTYPE rendszerváltozó).
 • Beállítható lett az alapvető eszköztippekhez tartozó késleltetés
  (a Beállítások/Képernyő párbeszédpanel-lapon).
 • A nem folyamatos vonaltípusokkal rajzolt vonalak kiválaszthatók a
  vonalhézagban is (LTGAPSELECTION rendszerváltozó).
 • 64 bites AutoCAD verzióban a 3D modellek egyszerűen
  elküldhetők az Autodesk Print Studio programba a 3D nyomtatás
  előkészítéséhez.

A PDF formátumban tárolt geometria, kitöltés, raszterképek és TrueType
szöveg tartalom importálható. A PDF-lépték, a fóliák, a vonalvastagságok
és a szín tulajdonságok megtarthatók az importálás után is.

Az Autodesk A360 rendszerén belül biztonságosan megoszthatók a
tervezői nézetek. A címzetteknek nem kell Autodesk A360-fiókba
bejelentkezni, elegendő, ha a Chrome, Firefox, valamint a WebGL 3D
grafikus rendszert támogató más böngészőt használnak
(ONLINETERVMEGOSZTÁS).

A korábbi verziókkal kompatibilis megoldásként alternatív asszociatív
középpontjeleket és középvonalakat használhatunk (KÖZÉPPONTJEL,
KÖZÉPVONAL
).

64 bites AutoCAD verzióban a szabványos 2D végpontos és középpontos
tárgyraszterekkel pontos helyeket rögzíthetünk a csatolt koordinációs
modelleken.

Javítottak a 3DKERINGÉS, ELTOL parancsok teljesítményén, illetve a
vonaltípusok megjelenítési minőségén, valamint a biztonsági
szolgáltatásokon. A megbízhatóként kezelt útvonalak megjelennek.

Beállítható az alapértelmezett sraffozás (HPLAYER rendszerváltozó).

Minden méretezési parancshoz használható a DIMLAYER rendszerváltozó.

Automatikusan ismételhető a SZÖVSZERK parancs.

Törölték a Gyors kijelölés és a Tisztítás párbeszédpanel felesleges eszköztippjeit.

Az U.S. földmérési láb mértékegységet is bevették a MÉRTEGYS parancs
beillesztési léptékei közé.

Átalakították az áttelepítést, aminek köszönhetően az egyszerűbb lett.

9 új parancs (3DNYOMTATÁSISZOLGÁLTATÁS, KÖZÉP­LEVÁLASZT,
KÖZÉPVONAL, KÖZÉPPONTJEL, KÖZÉPÚJRA­CSATOL, KÖZÉPVISSZAÁLLÍT,
ONLINETERVMEGOSZTÁS, PDF­IMPORT, -PDFIMPORT
) és
17 új rendszerváltozó jelent meg.

Módosult 6 parancs (3DKERINGÉS, 3DNYOMTAT, MÉRET, IMPORT, SZÖVSZERK,
MÉRTEGYS) és 5 rendszerváltozó.

Megszűnt két parancs (CONTENTEXPLORER, CONTENT­EXPLORER­BEZÁR)
és tizenegy rendszerváltozó.

AutoCAD 2016

AutoCAD 2016 Biblia

Új beállítási lehetőségeket használhatunk a négyszögletes és poligon
revízióbuborékok kialakításához. Módosítottak a fogókkal végezhető
szerkesztési műveleteken. Revízióbuborékot egyszerűen létrehozhatunk
zárt síkidomokból is. Ilyenkor a revízióbuborék módosításakor az eredeti
– létrehozáshoz használt – objektum csúcsponti, körnegyedelő, illetve
felezőponti fogóit is alkalmazhatjuk. A revízióbuborék szakaszokkal bővíthető
vagy szűkíthető a helyi menü Módosítás parancsával.

A bszöveg objektumok új tulajdonsága a szövegkeret.

A tárgyraszterek között megjelent a geometriai középpont is, amely zárt
poligon súlypontját jelöli ki.

Továbbfejlesztették a parancselőnézetet a SIMÍT, RADÍR, LÉPTÉK, NYÚJT
és FORGAT parancsokhoz.

A MÉRET parancs továbbfejlesztett változata a kijelölt objektum típusa alapján
határozza meg a létrehozott méreteket. A méretezési opciókat a helyi menüben
vagy a parancssorban érjük el. A mutatót egy objektum fölé mozgatva megjelenik
a méret, amelyet kattintással helyezhetünk el. Még az elhelyezés előtt válthatunk
a sugár és átmérő méret között.

A Nyomtatás párbeszédpanelt kiegészítették a PDF beállítására szolgáló
Tulajdonságok gombbal. A PDF fájlba exportálhatjuk a rajz összes hivatkozását,
amelyet a PDF megtekintésekor navigálásra használhatunk. A TrueType betűtípusok
kereshetők a PDF fájlban, az SHX betűtípusok a PDF megjegyzéseiben.

A rendszerváltozó-figyelővel könnyen felismerhetjük a fontos rendszerváltozók
módosulását és egyszerűen visszaállíthatjuk azokat a korábbi értékre.
A módosulásokhoz figyelmeztető üzenetet kapcsolhatunk.

A CURSORBADGE rendszerváltozóval szabályozhatjuk az egérmutató mellett
megjelenő figyelmeztető jeleket.

A rajzhoz Navisworks koordinációs modellt csatolhatunk. A beillesztési párbeszédpanelen
megadhatjuk az útvonal típusát, a beillesztési pontot, a léptéket és elforgatást
(mint a blokkoknál). A rajzi geometria elrejthető vagy elhalványítható, hogy
megkülönböztessük a koordinációs modelltől. A csatolt koordinációs modellt a
Külső referenciák palettáról vezérelhetjük.

BIM 360 Glue szolgáltatásból is csatolhatunk koordinációs modellt a rajzhoz az
AutoCAD BIM 360 bővítmény segítségével.

Továbbfejlesztették a pontfelhők feldolgozását is. Most már közvetlenül a pontfelhőre
is rajzolhatunk, mivel a dinamikus felhasználói koordinátarendszer felismeri
a síkokat a pontfelhőben. Továbbfejlesztették a 3D tárgyrasztert is, így már
a pontfelhőkből megállapítható jellegzetességeket (él, sarok, tengely stb.) is
felhasználhatjuk pontkijelöléshez. A metszet objektum is támogatja a pontfelhőket,
amelyekből alaprajzot is készíthetünk.

Az új renderelési alrendszerben a renderelés beállításai is megváltoztak. A fotografikus
expozíció beállításaival világosíthatunk a jeleneten, a fehéregyensúly-állításával
hidegebb vagy melegebb megvilágítást alkalmazhatunk. Megadhatjuk a renderelési
pontosságot és időtartamot is.

16 új parancs és 28 új rendszerváltozó jelent meg, megszűnt négy parancs és
egy rendszerváltozó.

AutoCAD 2015

AutoCAD 2015 Biblia

A hosszú ideje változatlan felhasználói felület alapos „ráncfelvarráson” esett át.
Az új felület szürke háttere jobban kíméli a szemet.

A szalagok galériáin elérhető elemek gyorsítják a munkát. Innen közvetlenül
gyorsabban kiválaszthatók és beilleszthetők a rajzelemek, kisebb blokkok.

A megújított lapfülekkel gyorsabb a meglévő rajzok betöltése és a megnyitott
rajzok közti váltás.
A termelékenység fokozása érdekében több parancshoz még a végrehajtásuk
előtt előképet kapunk, így könnyebben megadhatjuk a megfelelő paramétereket.

Javítottak a súgón. Most könnyebben elérhetjük a minket érdeklő elemeket, leírásokat.

A szövegformázás során még több olyan lehetőséget építettek be, amelyek
a szövegszerkesztőkből már ismertek voltak, például ilyen az automatikus sorszámozás,
vagy a felső és alsó index formázás.

Továbbfejlesztették a térképek alávetítését, a földrajzi hellyel kapcsolatos műveleteket.
Most már a szálkereszt, illetve síkjai is tájolhatók.

A pontfelhők sűrűbben, plasztikusabban jeleníthetők meg. Átalakították a földrajzi
helyek kezelését is.

Módosítottak az állapotsori kapcsolók menüjén, beállításuk módján. A beállításokat
most szemléletes ikonokkal támogatják.

A program támogatja a retina típusú megjelenítőket (MacBook Pro, iMac).

Az új Autodesk Application Manager figyel a program frissítéseire, javításaira, erre
a megfelelő időben figyelmeztet. Ehhez az alkalmazás a Windows tálcára, az értesítési
területre települ.

A TrustedDWG technológia segítségével a felhőn keresztül oszthatjuk meg,
szinkronizálhatjuk, érhetjük el asztali vagy mobil eszközökkel is az adatokat, rajzokat.

Az új Desktop Subscription konstrukcióban jobban tervezhető költségekkel,
használat alapú (havi, negyedéves, éves) díjjal bérelhetjük a szoftvert.

14 új parancs és 25 új rendszerváltozó jelent meg. Az AutoCAD 2015 minimális
követelménye a Windows 7 operációs rendszer.

AutoCAD 2014

AutoCAD 2014 Biblia

Módosították a parancssor szövegkezelését. A parancs begépelésének megkezdésekor
azonnal megjelenik egy segítség a begépeltnek megfelelő kezdetű parancsokkal,
mellyel biztosan csök­kenthető az elgépelések száma. Emellett a parancssorba
szinonimakereső is került.

A munkát gyorsítja, hogy bármely névvel ellátott objektum nevét begépelve, máris
alkalmazhatjuk az objektumot. Például, ha van egy steel nevű kitöltési mintánk, akkor
a parancssorba a steel szót begépelve, majd a rajz kitöltendő objektumába kattintva
azonnal alkalmazhatjuk a kitöltést.

Új szalagfülek jelentek meg, átdolgozták a betöltött rajzok közötti váltást is. Ha sok
rajzot nyitunk meg, akkor a rajzok lapfülei mellett egy lenyíló lista is segíti az aktív
rajz kiválasztását.

Megjelent a Terv hírcsatornája munkaablak, amelyen keresztül – mint egy rajzzal
társított chat csatornán – a rajzon megjelölt részekhez megjegyzéseket fűzhetünk,
azokat elküldhetjük munka­társainknak. A bejegyzéshez képeket is csatolhatunk.

Sokat segít az építőmérnöki tervezésben, hogy alávetítésként az internetről letölthető
úthálózat-térképet, műhold-felvételt használhatunk. Az élő, földrajzi referenciát akár
több kapcsoló ponttal is azonosíthatjuk. A megfelelő szelvény megkereséséhez szöveges
vagy koordináta-alapú keresés alkalmazható. Beállíthatjuk a megfelelő földrajzi
koordináta-rendszert is.

A pontfelhő fájlok importálási lehetőségei az Autodesk ReCap által előállított
RCP (Point Cloud Project) és az RCS (scan) fájlok importjával bővültek. A pontfelhők
vágási határainak kijelölése mellett módosult a pontok színezése, amely jelezheti
a tárgyat, a felület normálisának irányát, intenzitását (ha ilyen adatokat rögzítettünk).
Néhány rajzelem egérrel végzett rajzolását is átdolgozták. Például az ívek irányát
befolyásolhatjuk a mutató mozgatásával.

Javítottak a futtatható fájlok betöltésével kapcsolatos biztonsági beállításokon is.
31 új rendszerváltozó és 23 új parancs jelent meg.

A szolgáltatások bővülése most együtt járt az erőforrásigény megnövekedésével.
A program futtatásához ajánlott számítógép memória 4GB. Telepíthető ugyan a
2GB RAM-mal rendelkező gépekre is, de ekkor érezhető teljesítménycsökkenést
tapasztalhatunk. Erre már a program telepítésekor felhívják a figyelmünket.

AutoCAD 2013

AutoCAD 2013 Biblia

Megváltozott az Üdvözlő képernyő (talán nem is előnyére). Mindenesetre
innen megtekinthetjük a program újdonságait és alapfunkcióit bemutató
oktató videókat, új rajzot hozhatunk létre, vagy meglévő rajzokat, köztük
legutóbb használt, illetve telepített mintafájlokat nyithatunk meg.

A legnagyobb újdonság az Autodesk Exchange Apps. Az ezen a webhelyen,
webáruházban elérhető alkalmazásokkal és modulokkal kibővíthetjük az
AutoCAD funkcióit. Itt találunk ingyenesen letölthető és fizetős szolgáltatásokat is.
Ez szervesen összeépül az Autodesk 360 szolgáltatással, amelynek segítségével
felhő alapú megoldásokat kapunk, például:

 • Automatikus felhő alapú tárhelyet, amelyet rajzok megosztására, másolatok
  szinkronizálásra használhatunk. A rajz eredetije továbbra is saját gépünkön
  tárolható, de így biztosítható, hogy a megosztott másolaton feljogosított
  munkatársaink dolgozzanak vagy csak megtekintsék azt.
 • Szinkronizálhatjuk egyéni beállításainkat. Így könnyen megoldható az egyéni
  beállítások átvitele különböző gépek között.
 • Renderelhetünk cloud szolgáltatásban. Erre a célra saját gépünknél akár
  nagyobb erőforrást is felhasználhatunk úgy, hogy közben rajzolhatunk,
  végezzük munkánkat a gépünkön.

2D modelldokumentáció készíthető 3D (például Inventor) modellből. Ehhez a térbeli
modellen nézeteket, metszeteket jelölünk ki, amelyekből pillanatok alatt elkészül a
2D metszet vagy nézetrajz, illetve ezek nagyított részlete. A nagyított részlet és az
eredeti közötti kapcsolat megmarad, követi a változásokat.

Új feliratozási szolgáltatás a Feliratozásfigyelő, amely kijelzi az érvénytelenné vált
feliratokat, nem kapcsolódó asszociatív méreteket.

Továbbfejlesztették a beosztás és kiosztás funkciókat is.

A pontfelhő támogatáshoz új pontfelhő szalagot adtak. Kivágási határvonallal
szűkíthetjük le a pontfelhőt, ha csak egy részét akarjuk használni.

Nagy jelentőségű a parancssor átalakítása is. Itt megjelennek az aktuális parancs opciói,
amelyek közül kattintással választhatunk, Lebegő parancssornál beállítható az előzmények
megjeleníthető sora, hogy kisebb területigénye legyen a képernyőn. Ugyanakkor az összes
korábbi előzmény megjeleníthető egy felnyíló ablakban az F2 funkciógombbal.

Véleményem szerint kimondottan hátrányosan változott az idők során a Súgó. Ma már csak
az online súgó érhető el, igaz offline változata letöltés után a programtól külön telepíthető.
A súgóban megszűnt a korábbi tartalomjegyzék, csak a keresőkifejezések begépelését,
keresését biztosítja. Ez egy kezdőnek – még ha néhány oktató videót is kap – bizony
elégtelen. Sebaj, talán megnő a könyveink iránti kereslet…

18 új parancs és 21 új rendszerváltozó jelent meg. Megváltozott 29 parancs és
8 rendszerváltozó.

AutoCAD 2012

AutoCAD 2012 Biblia

Teljesen átdolgozták, illetve továbbfejlesztették a tervezés folyamatát
a koncepciótervezéstől a dokumentáció összeállításáig, illetve a tervek megosztásáig.

A frissített koncepciótervező környezet egyszerűvé és intuitívvá teszi a szilárdtestek
és felületek létrehozását, szerkesztését és a navigálást a rajzon. A továbbfejlesztett
navigációs eszközöknek köszönhetően a tervezők közvetlenül együtt működhetnek
modelljeikkel azok létrehozása és szerkesztése során, így termelékenyebbé vált
a tervek különböző változatainak felfedezése.

Az új látványtervező eszközök révén az AutoCAD 2012 a projekt életciklusában
bármikor biztosítja a terv mögött álló elképzelés látványtervének bemutatását,
amelyet hatékony eszközökkel, például bemutatósétákkal és valósághű rendereléssel
segít. Az új animációs eszközökkel már a tervezés korai szakaszában felfedhető
bármilyen hiba, még mielőtt azok gondot okoznának.

A tervmodellek gyorsan és könnyedén kivitelezési dokumentumokká alakíthatók.
A metszetkészítő és síkba vetítő eszközök lehetővé teszik, hogy közvetlenül
a tervmodellből hozzunk létre metszeteket és homlokzatokat, amelyeket rajzba
illeszthetünk. Eközben a korábbi modellinformációkra támaszkodunk. Ezért azokat
nem kell újból létrehozni a dokumentáció elkészítéséhez, hatékonyabb és olcsóbb
a tervezés, valamint elkerülhetők a kézi újrakészítésből eredő hibák.

Az AutoCAD 2012-ben tovább bővültek a megosztásra használható hatékony
eszközök, például az aktuális DWG fájlok korábbi DWG formátumban történő
mentése vagy a DWF fájlok jelölőinformációkkal együtt történő importálása
és exportálása. Továbbfejlesztették a DWF fájlok importálását és alávetített
használatát. A rajzfájlok Adobe PDF formátumban is közzétehetők, sőt az ilyen
formátumú dokumentumokat is használhatjuk alávetítésként. Elérhetővé tették
az AutoCAD WS szolgáltatást, amelyen keresztül megoszthatjuk a rajzokat.
A szolgáltatás használatához, a kiszolgáló eléréséhez be kell jelentkeznünk
a WS rendszerbe. Az internetes kapcsolat mobil eszközökről is elérhető.

A felhasználói felületen csak kisebb változások történtek, szerkeszthetővé vált
a tengelykereszt, pontosabbá vált az átlátszóság, megjelenés beállítása (például
a takart vonalak esetében). Egy újabb gyorsmenü jelent meg a munkaterület bal
felső sarkában, amellyel a nézetet, munkaterületeket állíthatjuk be.

Teljesen megváltozott a rajzelemek sík- és térbeli többszörözésének, kiosztásának
folyamata. Ezzel együtt új kiosztási lehetőség (útvonal mentén), helyzetérzékeny
szalag, gyorstulajdonság-beállítás jelentek meg. A kiosztással létrejövő új elemek
asszociatív csoportként követik a forrásobjektum változásait, ugyanakkor a csoport
bármely tagja egyedileg is módosítható.

A 3D felületek és szilárdtestek az AutoCAD programból való kilépés nélkül
módosíthatók az Autodesk Inventor programjában. Így rugalmasan szerkeszthetők
és ellenőrizhetők a legkülönbözőbb forrásból származó 3D alkatrészek.

A 3D modellekből asszociatív rajzokat generálhatunk, amelyek a modell különböző
vetületi nézeteit ábrázolják.

A program támogatja a pontfelhőket, akár 2 milliárd pont adatainak beolvasása
révén közvetlenül a modellező munkaterületen, gyorsan ábrázolhatók és illeszthetők
az objektumok.

Az Autodesk Exchange új közösségi portál AutoCAD felhasználók számára. Innen
multimédia tartalom, videók, e-tanulást segítő eszközök és más weboldalakról
származó CAD-el kapcsolatos hírek tölthetők le, de az online súgó lapjai is ezen
keresztül érkeznek.

A programmal intelligens dokumentáció automatikusan hozható létre. Modellek
beolvashatók és dokumentálhatók a legkülönbözőbb alkalmazásokból (például
SolidWorks, Pro/ENGINEER, CATIA, Rhinoceros,  NX, Bentley, Microstation, Arc GIS).

Már az angol változat megjelenésekor elérhető a magyar nyelvű súgó és
programdokumentáció. Ez utóbbi terjedelmes e-book formában, azonban úgy látjuk,
mellette szükséges a mi kiadványunk is, részint mert néhol hiányos, részint mert az
ilyen jellegű kézikönyvek csak a szakértők számára kezelhetők. A kezdők és az átlagos
programfelhasználók könnyen eltévednek a rengeteg információ közt. A mi köteteink
pedig (reméljük az Olvasók szerint is) didaktikusan épülnek fel, valahová a tankönyv és
a részletes referencia közé sorolhatók.

38 új parancs és 38 új rendszerváltozó jelent meg.

AutoCAD 2011

AutoCAD 2011 Biblia

Ismét továbbfejlesztették a síkbeli rajzeszközöket. Megváltozott az objektumok
fogókkal végzett szerkesztése. Egyszerűen, ciklikus parancsismétléssel, vagy helyi
menüből új csomó-, illetve fogópontokat illeszthetünk be, áthelyezhetjük a pontot
vagy a fogóval kiválasztható szakaszt ívvé alakíthatjuk. A vonallánc darabok módosításához
megjelent egy újabb, a csomópontok közti fogó. Ezekkel az eszközökkel könnyű
alternatívát biztosítottak a korábbi PEDIT SPLINEDIT parancsokkal szemben.

SKETCH paranccsal, szabadkézzel rajzolva vonalláncot hozhatunk létre, amely aztán
csomó és iránypontjaival módosítható.

A régóta változatlan kitöltési parancsokat átalakították. Most még kényelmesebben
állíthatjuk be a rajzelemek és azokon belüli szigetek kitöltését, amelyek számára
egyszerűen átmenetes kitöltő színt és átlátszóság tulajdonságot is megadhatunk.

A kitöltés automatikusan követi a kitöltött rajzelem átalakítását. A kitöltési minta a
többi rajzelem mögé helyezhető. Mindehhez új szalagokat (Hatch Creation, Hatch
Editor) használhatunk, ezeken beállíthatjuk a hagyományos kitöltési tulajdonságok
mellett az átlátszóságot és a háttérszínt is.

Egyszerűen, a helyi menü Add Selected parancsával létrehozhatjuk a kijelölt rajzelem
másolatát. Megjelent a hasonló objektumok kiválasztására szolgáló SELECTSIMILAR
parancs. Elkülöníthetünk (ekkor a kiválasztotton kívüli rajzelemeket rejtjük el)
és elrejthetünk objektumokat. Kiemelhetjük az XREF rajzhivatkozásokat.

A kiválasztott rajzelemeket – fóliájuktól független módon – elrejthetjük és
megjeleníthetjük, elszigetelhetjük a többitől (ekkor a nem kijelölt rajzelemeket
tesszük láthatatlanná).

A szöveg alapú vonaltípusokhoz beállítható a beágyazott szöveg iránya,
amelyet megtart a program akkor is, ha módosítunk a vonalon.

Frissítettek a tananyagokon is.
Komoly továbblépés történt a 3D felületek szerkesztése, a térbeli modellezés
területén. A felületek a hálók csomópontjaival módosíthatók, egyszerűen szerkeszthetők,
vághatók. Az ívelt térbeli felületekre egyszerűen vetíthetünk geometriát.
A matematikai kifejezésekkel leírható görbék és hálók jellegzetes igazítási pontjaik,
éleik áthelyezését, módosítását asszociatív módon követik.

Továbbfejlesztették a felületek térbeli hálós modellezését. A felületek módosítása,
valamint a köztük keletkező hézagok eltávolítása is egyszerűen megoldható.

A szilárdtestek modellezésében is megjelent a sokszögvonalaknál megismert
saroklekerekítés és lecsapás.

Az anyagok, fények és más tulajdonságok exportálhatók és importálhatók
Autodesk FBX fájlokban.

A térbeli objektumokon is megjelent a ciklikus kiválasztás és parancskiadás
lehetősége, amely gyorsabb rajzolást tesz lehetővé. Szintén továbbfejlesztették
a kihúzás, forgatás térbeli felületképzés parancsokat.

Új fejlesztéseket végeztek az előző változatban megjelent parametrikus
tervezéshez is. A méret és geometriai kényszereket csoportosíthatjuk, ami
a paraméterkezelőben megkönyíti a kényszerek áttekintését.

Kissé átalakították a felhasználói felületet. A rajzpapír alapesetben feketén,
rácshálóval jelenik meg a modelltérben. Ezt természetesen módosíthatjuk
a testre szabás során. A navigációs, nagyító eszközöket egy új Navigation Bar
eszköztárban foglalták össze, amely a klasszikus és a 2D Drafting & Annotation
munkatérben egyaránt alapértelmezetten megjelenik. A Workspace eszköztár
munkatér-választó listáját a gyorselérési eszköztár részévé tették. Módosult
a tengelykereszt megjelenítés is.

Megváltozott a program üdvözlő képernyője is, amelyről oktató videók letöltését
is indíthatjuk. A New Features Workshop paranccsal most az interneten keresztül,
az Autodesk egyik portálján tekinthetjük meg a 2009-2011-es változatok újdonságait.
Megjelent a korábbi ToolTip segítség továbbfejlesztése, a ToolClips, amely az új felület
(Surface) szalag ikonjai fölé mozgatott kurzor esetén animációban mutatja be
az adott eszköz használatát.

Nem túl szerencsés, de már a hagyományos súgót is az interneten keresztül,
a gyártó honlapjáról tölthetjük le.

Összesen több tucat új parancs és 75 új rendszerváltozó jelent meg.

AutoCAD 2010

AutoCAD 2010 Biblia

Ismét átdolgozták a felhasználói felületet. Most már nehezebb a 2009-es változat
előtti klasszikus parancsokat alkalmazni, ugyanis az AutoCAD gombból lenyitható
menüben gyakorlatilag csak a korábbi változatok File menüjének parancsai
érhetők el (megnyugtatásul: a hagyományos menüre még átkapcsolhatunk).
Az AutoCAD gombból lenyitható menüben most könnyebben tallózhatunk
a legutóbb megnyitott fájlok között.

A Gyorselérési eszköztárban, az alkalmazásmenüben és a szalagon valós
időben kereshetők a parancsok.

Jelentősen továbbfejlesztették a térbeli modellezést. Az új technikákkal szabad
stílusban, lendületes 3D modellek készíthetők (igaz, a korábbiaknál sokkal
erőforrás-igényesebben). Új, soklapú hálóobjektumokat (hasáb, henger, gúla,
kúp, ék, tórusz, gömb) készíthetünk, amelyek élei egyesíthetők, felületük simítható,
tovább darabolható. A program támogatja a 3D nyomtatással készülő prototípusgyártást is.

A parametrikus tervezéshez bevezették a kényszereket, amelyekkel egy
rajzelemhez kapcsolt más rajzelemek követik egymáshoz viszonyított helyzetüket,
méretüket. A kényszerek létrehozása másfajta, a kényszereket sértő módosítások
létrehozását kizárja.

Kényszereket alkalmazhatunk a dinamikus blokkokon belül is.

Több újdonság kapcsolódik a széles körben elterjedt, Adobe-féle PDF formátum
támogatásához. A kimeneti oldalon: Az AutoCAD szoftverből a rajzot közvetlenül
PDF-fájlokban is közzétehetjük. Ennek köszönhetően a rajzok megosztása
rendkívül könnyű a felhasználók legszélesebb köre felé, hiszen az ingyenes
Adobe (Acrobat) Reader, mint PDF-olvasóprogram az egyik legjobban elterjedt
szoftver a világon. Javítottak a betűtípusok és vonalvastagságok minőségi
megjelenítésén. A szövegek – a nem védett dokumentumokban – kijelölhetők
és másolhatók. A PDF állományba a TrueType betűtípusok, illetve a bekapcsolt
és felolvasztott fóliák adatai is bekerülnek. A nyomtatást követően azonnal
megjelenik a PDF fájl. Beállíthatjuk, hogy ez a fajta elektronikus eredményfájl
mindig létrejöjjön (módosuljon), ha a szerkesztett rajzot mentjük, vagy kilépünk
a szerkesztésből.

A bemeneti oldalon: forrásként, alávetítésre használhatjuk a PDF fájlokat.

A testre szabás is módosult: a műszerfali panelek áttelepíthetők, a gyorselérési
eszköztár jobban módosítható, beállíthatjuk a szalagok környezetfüggő állapotát.
Bizonyos beállításokra már a program első indításakor módunk van, ugyanis itt
választhatunk, hogy milyen alkalmazási (építész, építő, gépész stb.) területre
optimalizált eszközöket kérünk.

A rajzeszközök megújítása során egyszerűbb és termelékenyebb rajzolást tettek
lehetővé az Illesztés, az Xref és a Blokkattribútum-kezelő parancsok segítségével.

Az Illesztés parancs biztosítja az objektumok másik objektumhoz igazított áthelyezését,
léptékezését, elforgatását a másik objektumon kiválasztott pontok alapján.

Az azonnali referenciaszerkesztő (REFEDIT) paranccsal a referenciafájl közvetlen,
megnyitás nélkül módosítható. A blokkok a referenciaszerkesztővel módosíthatók
úgy is, hogy közben látható a körn yező geometria. A referenciaszerkesztőbe került 
XOPEN
 parancs biztosítja, hogy a jobb egérgombbal közvetlenül a rajzszerkesztőben
vagy a külső referenciapalettában nyissunk meg egy xrefet. Így nem kell többet listázni
a külső referenciafájlokat a név megkereséséhez, majd utána tallózással megkeresni a fájlt.

A külső referenciák vágásával saját, ki- vagy bekapcsolható határvonalakat készíthetünk,
amelyeket akár átfordíthatunk is.

Megkönnyítették az attribútumokat tartalmazó blokkdefiníciók kezelését is. Ezen kívül
az attribútumok szinkronizálása mostantól az alapparancsok közé tartozik. Attribútum
definíciók blokkokhoz adásakor vagy eltávolításakor a blokk minden példánya az új
attribútumoknak megfelelően frissíthető, vagyis a változások könnyen átvezethetők
a blokk alkalmazott példányai.

A továbbfejlesztett attribútum szerkesztővel az egyedi attribútumok értékei mellett
a tulajdonságokat is pillanatok alatt módosíthatja. A PURGE paranccsal most már
az üres szövegobjektumok is eltávolíthatók.

Továbbfejlesztették a méretezést is, az adatok könnyebben lekérdezhetők
MEASUREGEOM paranccsal.

A 2D rajzok megtekintése és szerkesztése több beállítással és vezérlőelemmel
módosítható. A külső referenciák elhalványíthatók, a program új mérőeszközöket,
nézetablak-forgatási lehetőségeket és többszörös mutatókat érintő fejlesztéseket
tartalmaz, amelyek meggyorsítják az időigényes rutinfeladatok végrehajtását.
A spline görbéket vonallánccá konvertálhatjuk. A nem asszociatív sraffozási minták
egyszerű fogópont-húzással módosíthatók. A program egyértelműen kijelzi
az érvénytelen sraffozási határvonalak szakadási helyeit, ha kiadjuk a HATCH,
REDRAW
 vagy a REGEN parancsot.

A licencet online módon átvihetjük egy másik számítógépre. Ezt követően azon
a gépen használhatjuk a programot (és a korábbin nem, csak akkor, ha visszakaptuk a licencet).
Az ismétlődő feladatok rögzítésére és végrehajtására továbbfejlesztették
a Műveletrögzítőt.

Minialkalmazást készítettek a felhasználói koordinátarendszer objektumhoz igazodó
áthelyezésére, ez is a munkát gyorsítja.

Összesen 53 új parancs és 74 új rendszerváltozó jelent meg.

AutoCAD 2009

AutoCAD 2009 Biblia

Teljesen átdolgozták a felhasználói felületet. Ennek leglényegesebb eleme
a Microsoft Office 2007-ben megjelent szalag, gyakorlatilag egy, a menüsor szerepét
átvevő, a címsor alatt rögzített paletta, amely a legfontosabb parancsokat tartalmazza.
A Microsoft alkalmazásaival szemben viszont itt a szalag testre szabása egyszerű, sőt, a
kik ragaszkodnak a korábbi megoldáshoz, könnyen elérhetik a hagyományos menüt is.

Új oktatóanyagokat kapunk a telepítő DVD lemezen, köztük több ezer oldalas
felhasználói kézikönyvet. „Szerencsére” ennek tárgyalása, struktúrája eltér a hagyományos,
általunk is kiadott tan- és kézikönyvekétől így nem veszi el kenyerünket… Inkább a nagyon
részletes súgó, olvasmányos változatának tekinthető ez a segítség. Hasznosságához kétség
sem fér, rengeteg olyan dolgot megismerhetünk ezekből a PDF dokumentumokból, amelyek
például a mi köteteinkbe sem fértek bele.

Átdolgozták a kommunikáció központot is.
A Microsoft programjaiban bevett gyakorlatot követi a műveletrögzítő, amelynek
segítségével a gyakran ismétlődő műveletsorok parancsállományba rögzíthetők.
Ezek a makrók aztán később elővehetők és újrafuttatásukkal jelentősen meggyorsítható
a munka.

Új vezérlőelemként jelentek meg a SteeringWheels eszközök, amelyek
megjelenésükben egy körcikkekre osztott kormánykerékként jelennek meg,
és ahol a körcikkek más-más navigációs funkciók kiválasztására szolgálnak.
A négy navigációs kerék (2D navigációs, objektummegtekintő, épületbemutató
és teljes navigációs kerék) segítségével – ha megszoktuk – sokkal gyorsabb és
könnyebb a modellen belüli navigálás eltolási és zoomolási műveletekkel, a modell
igazítása, áttekintése, sőt a korábbi nézetek visszaállítása is.

Egy másik, új, megjelenítést segítő eszköz a ViewCube, amely a modell aktuális
tájolását, felhasználói koordináta-rendszerét egy izometrikus kocka, és iránytű
segítségével jelzi ki, és teszi módosíthatóvá.

Szintén megjelenítést segítő eszköz a ShowMotion, amelynek paneljein animált
képsorozatokat rögzíthetünk a modell különféle nézeteiről.

A földrajzi hely rögzítésével valós koordinátákkal, georeferen­ciával láthatjuk el rajzainkat,
amelynek köszönhetően a rajz térképbe illeszthető, digitális terepmodellben megtekinthető.
A koordinátákat rögzíthetjük kézzel, vagy átvehetjük KML, illetve KMZ fájlból, valamint
a Google Earth alkalmazásból. A koordináták megjelennek az állapotsor koordináta-
megjelenítőjén, illetve a földrajzi jelölő segítségével a referenciapont mellett.

Új fájlformátumot vezettek be DWFx néven, amely a Microsoft XPS (XML Paper Specification)
formátumát ötvözi az Autodesk hagyományos DWF formátumával. Az ilyen formátumú
fájlok alávetítésként használhatók, és megtekinthetők az Internet Explorer alatt.

Praktikusan átalakították a fóliatulajdonság-kezelőt, amelyben már nem kell az OK
gombra kattintanunk, hogy érvényesüljenek a beállítások.

Összesen 35 új parancs és 37 új rendszerváltozó mellett tíz parancsot, és hét
rendszerváltozót módosítottak.

AutoCAD 2008

Autocad-2008-biblia

A mérettűréseket igazították, paraméterezhetővé tették a szögméretek helyét
(szögön belülre vagy kívülre), sugárméretekhez bevezették az ívsegédvonalat.
A meglévő méretekhez ellenőrizendő méretjelölést alkalmazhatunk, amely jelzi,
hogy a megfelelő minőségbiztosítás érdekében az adott méretet vagy tűrést milyen
gyakran kell ellenőrizni. Méretmegtöréseket készíthetünk, beállíthatjuk a méretek
közötti távolságot. Új rajzelem a többszörös mutató, amely több beállítással
rendelkező objektum.

A táblázatokkal kapcsolatos igen fontos újítás, hogy a táblázatadatokat a közismert
Microsoft Excel táblázataiból csatolva illeszthetjük be, így az adatkapcsolat
biztosított a táblázat és a rajz között. Bármely módosítás egyszerűen átvezethető
a két fájl között. Az összes csatolt adat egyszerűen frissen tartható és szinkronizálható.
Bővítették a táblázatstílusokat. Az új formátumbeállításokkal szintén könnyen
hozhatunk létre táblázatot, de meglévő táblázatból is készíthetünk stílust, amellyel
egységesíthető a táblázatok megjelenése. Nagy jelentőségű az új Adatkiemelés
varázsló, amellyel a rajz objektumainak (blokkokat, attribútumok is) adataiból kigyűjtött
tulajdonságadatokat Excel munkalaphoz csatolhatjuk vagy exportálhatjuk. Az oszlopok
átrendezhetők, elrejthetők, tartalmuk sorba rendezhető.

Továbbfejlesztették a fóliákat is, a papírtérbeli nézetablakonként eltérő tulajdonságokat
adhatunk meg. Ennek megfelelően a Fóliatulajdonság-kezelőben öt új oszlop jelent meg,
amelyben a fóliatulajdonság-felülírások (NA fagyasztás, NA szín, NA vonaltípus, NA
vonalvastagság, NA nyomtatási stílus) rögzíthetők az aktuális nézetablakra. Ha ilyen
tulajdonságokat használunk, akkor ezekhez a program automatikusan létrehoz egy
szűrőt is. A zárolt fóliák halványíthatók.

Új feliratozásléptékezési szolgáltatásokat vezettek be, amelyekkel a nézetablakok
léptéktényezőjétől függetlenül mindig helyesen megjelenő szöveget, méreteket,
tételszámot, blokkot, attribútumot, sraffozást hozhatunk létre. A bekezdéses szöveg
objektumot úgy módosították, hogy amint lehet, automatikusan több hasábban jelenjen
meg a szöveg. Többsoros attribútumokat is létrehozhatunk.

Új szolgáltatás, hogy a bemutatókban fotometrikus fényekkel, világítótestekkel,
valós anyagábrázolás mellett jeleníthetjük meg az objektumokat. A látványhűség a
2008-as verzióban mentett, de korábbi verzióban megnyitott rajzokban is megmarad.

A felhasználói felületen csak kisebb változások történtek. Ha 2D rajzolást végzünk,
akkor a munkaterületen, a műszerfalon csak a 2D rajzoláshoz és a feliratozáshoz
kapcsolódó gombok és vezérlőelemek jelennek meg. A rajz állapotsorába kerültek
a feliratok léptékezésének eszközei.

Átalakították a helyesírás-ellenőrzőt is. Most az ellenőrzés a teljes rajzon vagy
a megadott területeken is végrehajtható, ha a program hibát talál, akkor fókuszál
a hibára és kiemeli az elírt szót.

AutoCAD 2007

AutoCAD 2007 Biblia

2007-es változatban olyan jelentős újdonságok jelentek meg, amelyekre már
régen volt példa. Így újfajta térbeli objektumokat hozhatunk létre, azokat új
eszközökkel alakíthatjuk, átalakították ismét a felhasználói felületet és
továbbfejlesztették a navigációt.

A 3D objektumok létrehozása során 3D primitív testeket, soklapú testeket,
csavarvonalat hozhatunk létre (melyet egyszerűen átalakíthatunk például rugóvá).
A szilárdtesteket kialakíthatjuk söpréssel vagy pásztázással is, de szintén új
objektumokat hozhatunk létre a vastagítással és szeléssel.

A szilárdtestek módosításához felhasználhatjuk a fogókat, a testeket élekkel
és lapokkal bővíthetjük, a körülhatárolt területeken benyomást és kihúzást
hajthatunk végre. A 3D modellekből egyszerűen készíthetünk 2D és 3D metszeteket.
A térbeli objektumokhoz modellezési segédeszközöket, adaptív hálót, dinamikus
felhasználói koordinátarendszert, Z irányú követést és orto mód beállítási
lehetőséget kaptunk. Javítottak a külsőreferencia-fájlok kezelésén is. Most
egyetlen palettán megoldható az összes Xref csatolása, szervezése, kezelése.

Az új felhasználói felület – mely akár a Windows Vista régen beharangozott egyes
jellegzetességeinek előfutára is lehet –, úgy alakították ki, hogy akár 3D felhasználói
felületet is választhatunk (perspektivikus és párhuzamos vetítéssel), a palettákat,
eszköztárakat lehorgonyozhatjuk és bevezették a műszerfalat, mely egy csoportosított
vezérlőelemeket, készleteket tartalmazó paletta.

A valósághű térbeli megjelenést erősíthetjük az új eszközökkel: napcsúszkákkal
állíthatjuk be a világítást, új anyagokat használhatunk, látványstílusokat alkalmazhatunk.
A továbbfejlesztett navigációval körbejárhatjuk a modellezett objektumokat, a
nimálhatjuk a sétasorozatot, miközben többféle kamerával rögzíthetjük a látványt.

Egyszerűbbé tették a DWF és PDF formátumú fájlok közzétételét is. A DWF fájlokat
alávetítésként is felhasználhatjuk új rajzok létrehozásakor. Az Autodesk Vault az éves
szoftverkövetés előfizetői számára biztosítja a közös fájl- és verzióellenőrző rendszert.

AutoCAD 2006

AutoCAD 2006 Biblia

A felhasználói felületet jelentős mértékben módosították. Az eszköztárak, paletták
rögzíthetők. A felhasználói felület pontosabban testre szabható, ideiglenes felülírás
billentyűket definiálhatunk.

A gyorsabb parancsbevitel érdekében a kurzor mellett megjelenő parancssort is
használhatjuk. Az új, dinamikus adatbevitelnek megfelelően a parancsok paraméterezése
a méretvonalak méretjelzéseinek módosításához hasonlóan történhet, azaz például
a relatív hossz- és szögadatokat a rajzolt elem mellett adhatjuk meg. Ennek megfelelően
módosítottak a letörés, lekerekítés, másolás, elforgatás, eltolás, léptékezés, metszés,
hosszabbítás, nyújtás, mozgatás parancsokon.

Új a szakaszok egyesítése és a téglalap létrehozása terület vagy elforgatás alapján is.
Új méretezési lehetőség az ívhossz méretezés, a megtört sugár méretjelölés,
a méretnyilak átfordítása, és a méret vonaltípusok továbbfejlesztése.

Szintén új lehetőségekkel gazdagodott a sraffozási eszköztár: most már módosíthatjuk
a sraffozási határvonalat, kiszámíthatjuk a sraffozási területet, készíthetünk különálló
sraffozásokat, újraépíthetjük a sraffozási határvonalat.

A bekezdésszöveget a Microsoft Wordjéhez hasonló helyi szerkesztőben módosíthatjuk,
alkalmazhatunk a szövegelemen felsoro­lásjelölést és sorszámozást is. Szintén
átalakították a bekezdéses szöveg szerkesztésekor automatikusan megjelenő
Szövegformázás eszköztárat.

A tervezési munka hatékonyságát jelentősen növeli a blokkadatok kinyerése és az új,
dinamikus blokk. Ez utóbbiakat csak az AutoCAD 2006-ban hozhattuk létre, az AutoCAD LT
2006-os változatában csak alkalmazhatjuk az itt készített blokkokat, amelyből mindjárt
rengeteg mintát is kapunk. Az AutoCAD LT 2007-ben már szintén létrehozhatunk dinamikus
blokkokat. Ezekkel a blokkok parametrikusan illeszthetők be, nem kell például egy hatlapfejű
csavart az összes járatos méretben megtervezni, eltárolni, elegendő egyetlen dinamikus
példány, amelynek beillesztésekor listából kiválasztva adjuk meg a szabványos méretet
vagy elnevezést.

Szintén teljesen új a gyors számológép, amely a Windows kalkulátorához hasonló, de
a számítási alapadatokhoz használhatjuk a rajzból felvett méreteket, koordinátákat is.

A rajzhelyreállítás kezelő a Microsoft Office programjaiban megszokott módon, a fatális
rendszerösszeomlások, áramszünet esetén nyújt segítséget a rajz utolsó (szerkesztés
közbeni automatikus mentéssel rögzített) változatához történő visszatérésben.

A zoom és eltolás műveletek is visszavonhatók és megismételhetők.

AutoCAD 2005

AutoCAD 2005 Biblia

Létrehozták a lapkészlet kezelőt, amely több, esetleg különböző tervezőktől, szakágaktól
származó rajzfájl egyetlen tervezési projekt lapkészletbe foglalását segíti. A különösen
komplex projektek esetén lapkészleten belül alkészleteket is kialakíthatunk. A lapkészletek
manuális kezeléséhez a laplista címeit tartalmazó, könnyen frissíthető táblázatot készíthetünk.
A lapkészlet rendezéséhez rajzcsoportosító eszközöket kapunk. A lapkészlet teljes egészében
tehető közzé, küldhető el e-Küldeményként és archiválható. A lapkészlet kezelő a nézeteket
a rajzokhoz hasonlóan kezeli.

A nyomtatással kapcsolatos újdonságok részben a lapkészletekkel kapcsolatosak, másrészt
megoldották a háttérben nyomtatást, vagyis a nyomtatás vagy közzététel olyan működését,
hogy a művelet közben változatlanul dolgozhatunk a rajzon. A nyomtatás vagy közzététel
végét állapotsori szövegbuborék-üzenet jelzi.

Módosítottak a 2004-es változatban megjelent eszközpaletták kezelésén is. Az eszközpaletta
elemei egyszerűen kialakíthatók úgy, hogy a megfelelő rajzbeli objektumokat
az eszközpalettába húzzuk. Az eszközpalettán elhelyezhetjük leggyakrabban használt
parancsainkat is.

Új és módosított rajzkészítő eszközöket jelentettek meg. Az önálló objektumként
megjelenő táblázatok beillesztéséhez egy új párbeszédpanelt készítettek.

A szövegobjektumokban automatikusan frissíthető adatokat tartalmazó mezőket,
valamint a szöveget kiemelő háttért, illetve a bekezdéses szövegekben új szövegszimbólumokat
helyezhetünk el. A rajzi objektumok megjelenési és nyomtatási sorrendje módosítható.
A rajzok dwf (Design Web Format) állományban közzétehetők, amelyen a megtekintők
elektronikus jelölőkkel rögzíthetik észrevételeiket akkor is, ha az AutoCAD program nincs
gépükre telepítve. A visszaküldött dwf fájl megnyitható az AutoCAD programban és
a javaslatok alapján a módosítások elvégezhetők.

Most már a szokásos rajzobjektumokhoz hasonlóan metszhetők a sraffozási objektumok
is. A sraffozást alkalmazhatjuk hézagos határvonallal rendelkező objektumok esetében is,
vagyis a kitöltő minta „nem folyik ki”.

Módosítottak a fóliakezelésen, a nagyítási módokon, a gyors súgó használatán, az
OLE objektumok importálásán, valamint a képek beillesztésén, a hálózati licencek
kölcsönzésén. Most a – Microsoft Office programjaihoz hasonló módon – több
megnyitott rajz külön elemként is megjeleníthető a Windows tálcáján. Mindezek
növelik a rajzkészítés hatékonyságát.

Súgó menüből indított Újdonságok áttekintése paranccsal megjelenített
párbeszédpanelen beállítható, hogy az újdonságokat melyik korábbi változathoz
képest ismertesse (attól függően, hogy új felhasználók vagyunk, vagy egy korábbi
változatról frissítünk).

AutoCAD 2004

AutoCAD 2004 Biblia

A rajzfájlok mérete már a 2004-es változatban csaknem a felére csökkent (ennél
tömörebbre a tömörítő programok sem zsugoríthatják). A fájlformátum optimalizálásának
köszönhetően a fájl megnyitása 33 százalékkal, mentése 66 százalékkal gyorsult
az előző, 2002-es változathoz képest. A korábbi változatokkal összehasonlítva
a változás még jelentősebb.

Könnyebbé vált az adatok megosztása és a rajzok terjesztése is. Ehhez használhatjuk
a digitális aláírást, a jelszavas védelmet, a továbbfejlesztett .dwf fájlformátumot és
az Autodesk webhelyéről ingyenesen letölthető (de az AutoCAD telepítőcsomaggal
együtt is szállított) Autodesk Express Viewer programot is (ennek helyébe lépett később
a szintén ingyenes Autodesk DWF Viewer). A közzétételből a bizalmas vagy közzétételre
nem szánt rajzrészleteket letakarással kizárhatjuk. A .dwf fájlformátum többlapos rajzok
és más rajzokból származó lapok közzétételére is alkalmas.

Megváltozott a licenckezelés is. A hálózati és hordozható licenckezelő sokkal rugalmasabb,
hatékonyabb. A licencek most már legfeljebb harminc napra kikölcsönözhetők a távoli
(például otthoni) használat számára, majd a használat után visszaadhatók. A kivétel
természetesen csökkenti a központi munkahelyen egy időben használható licencek számát.

A Windows XP alatt a mozgató és nagyító (TOL és ZOOM) műveletek a rajzképernyő
szélén túl is érvényesíthetők még a nézetablakok használata, mozgatása, átméretezése során is.

A felhasználói visszajelzések alapján úgy módosították a kezelőfelületet, hogy azon
a mindennapi munka során leggyakrabban használt elemek könnyen elérhetők legyenek,
ennek megfelelően módosították a DesignCentert, az eszköz és a tulajdonságpalettát,
több művelet visszavonására és helyreállítására alkalmassá tették a „Vissza” és „Előre”
parancsokat. A teljesen új eszközpaletták testre szabhatók, kiegészíthetők
a munkacsoportban használt elemekkel, blokkokkal, kitöltési mintákkal, LISP rutinokkal.
A termelékenységet növeli az is, hogy az előre elkészített és elemkönyvtárban tárolt
elemek beillesztését a rajzba egyszerű „húzd és dobd” technikával megoldhatjuk.

A tartalom és a szabványok is könnyebben megoszthatók másokkal, így a munkacsoport
tagjai könnyebben alkalmazhatják a házi szabványokat, rajzaik szabványnak megfelelősége
könnyen ellenőrizhető, a szabványkövetési jelentés kinyomtatható, villámpostával
továbbküldhető. Az új DesignCenter Online lap szolgál arra, hogy rajta keresztül i-drop
formátumú rajztartalmakat, előre gyártott félkész termékeket (blokkokat, szabványokat,
elrendezéseket, sőt teljes dwg fájlokat) az autodesk.com, vagy partner gyártók webhelyéről
rajzunkba vontassunk.

Megszűnt a legfeljebb 256 szín alkalmazását engedő kötöttség. Most már akár 64 k
(65536) színt is felhasználhatunk, színátmenetes kitöltéseket készíthetünk két különböző
szín vagy ugyanazon szín különböző árnyalatai között. A színeket választhatjuk
a nyomdászatban elterjedt (például PANTONE) színskálákból is. Így az AutoCAD programon
belül, más szoftverek alkalmazása nélkül is minőségi prezentációs grafika állítható elő.
A renderelt térbeli izometrikus nézeteket kinyomtathatjuk.

A 2004-es programverzióban megjelent 24 új parancs (régebbi parancsok most
nem szűntek meg), megváltozott viszont 58 régebbi parancs, 21 új rendszerváltozó
jelent meg (régebbi rendszerváltozók most nem szűntek meg), két rendszerváltozón
módosítottak. Az új szolgáltatásokról Flash alapú animált bemutatót indíthatunk vagy
a telepítő CD-ről vagy a Súgó menü Újdonságok áttekintése parancsával. Ezek általában
megegyeznek a magyar és az angol nyelvű változatban, kivéve a súgó természetes
nyelvű kérdésekkel faggatását, amely csak az angol nyelvű változatban érhető el
(a magyar nyelvű változatban az Ask Me lap egyik súgófájlban sem használható,
tehát kérdés, szó vagy kifejezés megadásával csak az angol változatban kereshetünk
súgólapokat).

További előzményeket lásd könyveinkben.

Címke: ,

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.