Mercator Stúdió
Elektronikus  Könyvkiadó
Éljenek a fák! Ha elektronikus könyvet vásárol, ők is hálásak!

Üzleti elveink

Többet

Gyorsabban

Kevesebbért

                              

 

Szenci Molnár Albert (1574 - 1634)

A hálózatos verzió megnyitása Az abaúji Göncön a Biblia-fordító és könyvnyomtató Károli Gáspár mellett inaskodott 1587-ben, két évet tanult a debreceni református kollégiumban, majd külföldi akadémiákra ment. Wittenbergben, Strassburgban és Heidelbergben teológiát, nyelveket és filológiát hallgatott. Rövid időre hazatért, majd 1600-ban újra Németországba ment. Altdorfban kezdte írni latin�magyar szótárát, amely 1604-ben Nürnbergben jelent meg. Prágában járva megismerkedett Keplerrel, a neves csillagásszal. Ezt követően Móric hesseni fejedelem fogadta őt szolgálatába, 1612-ben Batthyány Ferenc dunántúli főkapitánynak lett az udvari prédikátora, majd 1614-ben a komáromi végvári vitézek papja volt. A következő évben visszatért Németországba, s iskolamesterként tevékenykedett Oppenheimben és Heidelbergben. Versben lefordította a testamentumi zsoltárok könyvét (1607), ez azóta is a magyar reformátusok énekeskönyve. Kis katekizmus címmel kiadta a Heidelbergi Káté magyar fordítását (1608), külföldiek számára megírta latin nyelvű magyar nyelvtanát, elsőként rögzítve benne nyelvünk régi mondatszerkesztési szabályait, majd javított kiadásokban közzétette Károli Gáspár Biblia-fordítását (1608 és 1612). Bethlen Gábor erdélyi fejedelem új egyetemet akart létesíteni Kassán, s Szenczi Molnárt hívta meg rektornak. A város azonban királyi kézre került, és az egyetem nem jöhetett létre. Az 1620-as években kezdte magyarra fordítani Kálvin János nagy művét, amely Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás címmel jelent meg 1624-ben Hanauban. Ezután Kassára, majd 1626-ban Kolozsvárra költözött, ahol Bethlen Gábor gondoskodott az ellátásáról. Kizárólag tudományos és írói tevékenységének élt. Kolozsvárott hunyt el 1634. január 17-én.

(Forrás: www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1999/9935/kronika/magyar.htm )

Szenci Molnár Albert művei

Szenci Molnár Albert összes költeménye pdf: 1,21 MB lit: 505 KB

 

Kapcsolódó oldalak

www.peterybooks.hu

 

Copyright © 2007 Mercator Stúdió

| webtérkép | médiaajánlat | adatvédelem | kapcsolat |