Mercator Stúdió
Elektronikus  Könyvkiadó
Éljenek a fák! Ha elektronikus könyvet vásárol, ők is hálásak!

Üzleti elveink

Többet

Gyorsabban

Kevesebbért

                              

 

ECDL


Mindent megtalál webáruházunkban!

Itt minden ECDL könyv elérhető!


Az ECDL témáival foglalkozó könyveink:


ECDL Biblia a Windows 10 és az Office 2016 alapjain
ECDL - Adatbázis-kezelés - MS Office 2016-tal
ECDL - Táblázatkezelés - MS Office 2016-tal
ECDL - Szövegszerkesztés - MS Office 2016-tal
ECDL - Prezentáció és grafika - MS Office 2016-tal
ECDL - Online alapismeretek Windows 10 - MS Office 2016-tal
ECDL - Számítógépes alapismeretek (Windows 10 - Office 2016)
ECDL Biblia a Windows 8 és az Office 2013 alapjain
ECDL - Adatbázis-kezelés - MS Office 2013-mal
ECDL - Táblázatkezelés - MS Office 2013-mal
ECDL - Szövegszerkesztés - MS Office 2013-mal
ECDL - Prezentáció és grafika - MS Office 2013-mal
ECDL - Online alapismeretek Windows 8 - MS Office 2013-mal
ECDL - Számítógépes alapismeretek
ECDL Biblia a Windows 7 és az Office 2010 alapjain
ECDL - Adatbázis-kezelés - MS Office 2010-zel
ECDL - Táblázatkezelés - MS Office 2010-zel
ECDL - Szövegszerkesztés - MS Office 2010-zel
ECDL - Prezentáció és grafika - MS Office 2010-zel
ECDL - Operációs rendszerek - Windows 7-tel
ECDL - Internet és kommunikáció - Windows 7 - MS Office 2010-zel
ECDL - Információs és kommunikációs technológiák (IKT) alapismeretei
ECDL Biblia a Windows XP és az Office 2007 alapjain
ECDL Biblia a Windows XP és az Office 2003 alapjain
ECDL Biblia a Windows XP és az Office XP alapjain
Az informatika alapjai
Operációs rendszer és fájlkezelés - Windows 2000-rel
Szövegszerkesztés - MS Office 2000-rel
Táblázatkezelés MS Office 2000-rel
Adatbázis-kezelés - MS Office 2000-rel
Prezentáció és grafika - MS Office 2000-rel
Operációs rendszer és fájlkezelés  - Windows XP-vel
Szövegszerkesztés - MS Office XP-vel
Táblázatkezelés -  MS Office XP-vel
Adatbázis-kezelés - MS Office XP-vel
Prezentáció és grafika - MS Office XP-vel
Információ és kommunikáció - MS Office XP-vel
A számítógép használata és a fájlkezelés Windows XP-vel
Szövegszerkesztés - MS Office 2003-mal
Táblázatkezelés - MS Office 2003-mal
Adatbázis-kezelés - MS Office 2003-mal
Prezentáció és grafika - MS Office 2003-mal
Információ és kommunikáció - MS Office 2003-mal
Szövegszerkesztés - MS Office 2007-tel
Prezentáció és grafika - MS Office 2007-tel
Táblázatkezelés - MS Office 2007-tel
Adatbázis-kezelés - MS Office 2007-tel
Információ és kommunikáció - MS Office 2007-tel


Az ECDL (European Computer Driving Licence) – magyarul Európai Számítógép-használói Jogosítvány – olyan bizonyítvány, amely tanúsítja, hogy birtokosa sikeresen letett egy információ-technológiai alapismereteket mérő elméleti, és hat számítógép-használói jártasságot mérő gyakorlati vizsgát. Az okmány tehát nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket igazolja, melyet minden európai polgár megszerezhet.

Az eredetileg európai programként indult rendszert, illetve ahhoz hasonlót vezetnek be Kanadában, Ausztráliában, Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban is. Itt a vizsgarendszer neve: ICDL –International Computer Driving Licence.

A számítógépes ismeretek napjainkban egyre alapvetőbbé válnak az élet minden területén. Az ECDL tanúsítvány igazolja birtokosának számítógép-használói ismereteit. Az ilyen igazolást jól használhatják azok, akiknek munkája megköveteli a számítógépes ismereteket – függetlenül tudományágtól – diákok, munkavállalók és munkáltatók egyaránt. A vizsgákra való felkészítés pedig hasznos lehet azoknak is, akik kedvtelésből akarják megtanulni a számítógépek használatát.

Az ECDL vizsgákat az ismeretek igazolására eddig több mint 26 országban vezették be. 2004-re több ötmillió feletti létszám rendelkezett az ECDL-bizonyítvánnyal.

Az ECDL szándéka:

  • az általános számítástechnikai tudásszint emelése a jelenlegi és a leendő munkavállalók körében,

  • a számítógéppel dolgozók munkájának eredményesebbé tétele,

  • az információ-technológiai befektetések hatékonyságának növelése,

  • a felhasználók megismertetése a legújabb, és a legmagasabb színvonalú módszerekkel.

Az ECDL-bizonyítvány megszerzéséhez szükséges egy elméleti és hat gyakorlati vizsga: it-alapismeretek (elmélet), operációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció, azonkívül információ és kommunikáció. Sőt az ECDL Start keretében az ECDL-végbizonyítvány megszerzéséhez a hét modul helyett elegendő négy modulvizsgát letenni a nemzetközi bizonyítványhoz. Az ECDL Start kötelező moduljai az operációs rendszerek, a szövegszerkesztés, az információ és kommunikáció, míg a negyedik modul szabadon választható az it-alapismeretek, a táblázatkezelés, az adatbázis-kezelés és a prezentáció közül.

A vizsga modulonként tehető le az arra feljogosított vizsgaközpontokban. A vizsgarendszer felelőse és jogtulajdonosa Magyarországon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.

A hét vizsga kissé részletesebben:

Információ-technológia alapismeretek: Elméleti vizsga az alapvető számítógépes fogalmakban való jártassággal kapcsolatosan és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretéről.

Gyakorlati vizsgák:

Szövegszerkesztés: Számítógép segítségével készülő szövegek létrehozása, szerkesztése, formázása, tárolása és nyomtatása. E terület fontosságát kiemeli, hogy napjainkban az írásos dokumentumok nagy részét szövegszerkesztő programokkal állítják elő.

Táblázatkezelés: Táblázatok, jegyzékek és listák számítógépes előállítása, kezelése. A táblázatkezelő programok jelentősége azért is nagy, mert ezeken a funkciókon kívül alkalmasak még a számítások, keresések, szűrések elvégzésére, valamint az adatok szemléletes, grafikus bemutatására is. Ennek köszönhetően az ilyen programokat költségvetések, előrejelzések, üzleti és műszaki számítások, pénzügyi jelentések elkészítésére, kisebb adatállományok kezelésére alkalmazzák.

Adatbázis-kezelés: A nagy mennyiségű adatok nyilvántartásá­ra, gyors és rugalmas kezelésére, elérésére használható. Ilyen igényekkel nap, mint nap találkozhatunk a valós életben.

Prezentáció és grafika: A prezentáció elképzeléseink, terveink és más témák látványos előadásában segít. A számítógép támogatásával végzett bemutatók az eredményes kommunikáció eszközévé váltak az üzleti életben és az oktatásban egyaránt. A grafika illusztrációs eszközei, nemcsak az építészeknek, mérnököknek, illusztrátoroknak és grafikusoknak fontosak, hanem használatuk beépül a szövegszerkesztő és bemutató készítő programokba.

Információs hálózati szolgáltatások: A számítógépes hálózatok teszik elérhetővé sokak számára az erőforrásokat és a kommunikációt. Ezek biztosítására napjainkra már az egész világot behálózó kapcsolatrendszert fejlesztettek ki több millió számítógép összekapcsolásával. A modul az információs szupersztráda eredményes használatához szükséges ismereteket nyújtja a felhasználók számára.

Operációs rendszerek: A többi modul elvárt szintű alkalmazásához, valamint a számítógép minél több hasznos szolgáltatásának kiaknázásához elengedhetetlenül fontos ismerni a számítógépes rendszert működtető lényeges funkciókat.

Az első vizsga előtt a jelentkező egy vizsgakártyát kap, amelyre minden sikeres vizsgát rávezetnek. Az összes vizsga letétele után a vizsgaközpont a kártyáját elküldi az NJSZT ECDL irodájába, ahol ennek alapján kiállítják az ECDL bizonyítványt. A hét vizsgát a regisztráció megkezdésétől számított három éven belül kell letenni bármelyik hivatalos európai ECDL vizsgaközpontban.

A vizsgakérdéseket bármely szolgáltatótól származó szoftver alapján összeállíthatják. Néhány vizsgának különböző változatai lehetnek a vizsgaközpont felszereltségétől, a rendelkezésére álló eszközöktől függően.

A Mercator Stúdió sorozatával az eredményes felkészülést kívánja szolgálni. Minthogy a vizsgaközpont felszereltsége eltérő lehet, illetve az alkalmazott eszközök az informatikában megszokott módon, viszonylag rövid átfutási idővel cserélődnek, sorozatunk köteteit mindig a leggyakrabban használt rendszereknek megfelelően dolgozzuk át. Eközben azonban mindig ragaszkodunk a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által kiadott syllabushoz.

A sorozat e-book formájában jelenik meg, közvetlen előzményének és ajánlott szakirodalomnak tekinthető a kiadó e témában mára már száz fölé emelkedett köteteinek sora. Szintén kiegészítésként ajánljuk hagyományos „papíros” könyveinket is más kiadók igen fontos példatárait (kiemelve a Kossuth Kiadó ECDL-vizsgapéldatárát). A tárgyalt ismeretek néhány OKJ- (Országos Képzési Jegyzékben szereplő) szakma számítástechnikai feltételeinek is megfelelnek.

A sorozatok operációs rendszer, illetve Office verziótól függően csoportosítva, vagy kötetenként kiválogatva is megrendelhetők.

 


Copyright © 2007 Mercator Stúdió
| webtérkép | médiaajánlat | adatvédelem | kapcsolat |