Mercator Stúdió
Elektronikus  Könyvkiadó
Éljenek a fák! Ha elektronikus könyvet vásárol, ők is hálásak!

Üzleti elveink

Többet

Gyorsabban

Kevesebbért

                              

Adobe Photoshop CS  - Maszkolástól nyomtatásig (magyar)

 

Mercator Stúdió, Pétery Kristóf, Adobe Photoshop CS maszkolástól nyomtatásig

A kiválasztás vagy más szóval kijelölés során meghatározzuk a kép bizonyos feltételeknek eleget tevő részeit azzal a céllal, hogy a következő műveleteket vagy e kiválasztott területen végezzük el, vagy éppen a kiválasztott területet kizárjuk a következő műveletekből. A kiválasztott területre korlátozhatjuk a festőeszközök hatását, de akár a grafikus szűrőket, effektusokat is ezzel a területi megszorítással hajthatjuk végre. A kiválasztással szinonim fogalom a maszkolás, amely kifejezés a fototechnikából terjedt el. A maszkok átlátszó részei látni engedik a kép maszk alatti részeit, az átlátszatlanok viszont eltakarják, így kivonják az ilyen területet a műveletek alól. A Photoshop program ezen egyszerű alapfunkciók mellett megengedi a nem teljesen fényáteresztő maszkok használatát is, amellyel például a kiválasztások szegélyén lágy peremet alakíthatunk ki. Ilyenkor a lágy perem területére eső pixeleken a kiválasztás széléhez közeledve egyre kevésbé érvényesülnek a maszkon végzett műveletek, így az eredmény belesimítható az eredeti képbe. A nem teljesen fényáteresztő maszkok úgy működnek, mintha a maszk területére eső pixelek számára megadnánk a kiválasztás fokát, vagyis erősségét.

 

Szerző: Pétery Kristóf

ISBN 963 9496 76 6  119 oldal/3,8 MB  Ára: 900 Ft

Részletesebb bemutatás   

Az Adobe Photoshop CS CE (közép-európai) programváltozat a program közép-európai felhasználók számára adaptált, javított verziója, amelyben a szöveget a számítógépen telepített operációs rendszertől függően cseh, magyar, görög, lengyel, orosz és török nyelven is megadhatjuk. A CE verzió mindenben megegyezik a Photoshop CS programmal, de támogatja a magyar karaktereket és a Unicode szabvány szerinti, 16 bites karakterkészleteket.

Az Adobe Photoshop CS újdonságai:

Eddig csak a konkurens programok segítették a fájlmegnyitást az állományok mintaképének megjelenítésével. A korábbi Photoshop verziókban erre más cégek fejlesztéseit használhattuk, míg a 7.0-ás változatban ez a fontos szolgáltatás is a Photoshop része lett. A Photoshop CS programban módosítottak az állományböngészőn, mely a képek rangsorolását is biztosítja.

A Photoshop CS programban átalakították a fájlinformációkkal kapcsolatos párbeszédpanelt is, melyet a Fájl/Fájlinformáció paranccsal, illetve a Ctrl+Alt+I billentyűkombinációval jeleníthetünk meg.

A Photoshop CS programban egyszerű módon, a Fájl/Automatizálás/PDF bemutató paranccsal készíthetünk diavetítéseket a megadott vagy megnyitott képállományokból. A diabemutatók felügyelet nélkül, automatizáltan, vagy manuális vezérléssel lejátszhatók bármely számítógépen, csak az ingyenes Acrobat (Adobe) Reader program szükséges a vetítéshez. A bemutatókat jelszóval védhetjük.

Az Adobe Creative Suite programcsomag részeként telepített Photoshop programhoz, vagy ha a hálózaton elérhető egy olyan munkaállomás, vagy kiszolgáló, amelynek tulajdonosa hozzáférést biztosított saját Version Cue munkaterületéhez, akkor projektfájlokat hozhatunk létre, amelynek különböző verziói könnyen elérhetők. A megfelelő változat kiválasztását segíthetjük a verzió mentésekor megadott megjegyzésekkel. Ha csak a Photoshopot telepítettük, akkor ez a szolgáltatás nem érhető el.

A Rétegszedők (Layer Comps) paletta segítségével a több réteget tartalmazó képekhez különböző nézeteket állíthatunk be. Az elnevezhető nézetekben, réteg-összeállításokban rögzíthetjük a dokumentum különböző állapotait, rétegek eltérő helyzetét és láthatóságát. A Fájl menü Parancsfájlok/Layer Comps parancsaival a réteg-összeállítások önálló képekké, PDF vagy WPG állományokká alakíthatók.

Korábban a kép elemzéséhez szükséges hisztogramot egy külön párbeszédpanelen jeleníthettük meg. A Photoshop CS programban a hisztogram az Ablak/Hisztogram paranccsal önálló palettában jeleníthető meg. A paletta háromféle (tömör, bővített, összes csatorna) nézete választható a palettamenüből és a változtatások hatásának követésére is jól alkalmazható.

A Photoshop CS programban az előzménynapló, vagyis a History Log elmentésével lehetővé válik a képmanipulációk utólagos követése. A funkciót a Szerkesztés/Beállítások/Általános párbeszédpanelen kapcsoljuk be.  A naplóelemek menthetők metaadatok, szövegfájl vagy mindkettő formájában.

A jelentős átalakításnak köszönhetően a legtöbb grafikus szűrő egyetlen párbeszédpanelen, mintaképek alapján választható ki. A képen a párbeszédpanel bezárása nélkül újabb hatást alkalmazhatunk, sőt ezeket a képen ki- és bekapcsolhatjuk. A Photoshop CS programban a Szűrő/Szűrőgaléria paranccsal megjelenített párbeszédpanel bukkan fel akkor is, ha a megfelelő effektust a menüszerkezetből választjuk ki.

A fényképfelvétel készítése során az objektívre csavarható előtétszűrőkkel módosíthatjuk a képet. Most ennek lehetőségét a Photoshop CS programba is beépítették (bár színmódosító hatásokat korábban is, igaz nagyon összetett módon, színcserével, telítettség, csatornák módosításával stb. elérhettünk).

A Photoshop CS programban a Kép menü Korrekciók/Árnyékos/világos részek paranccsal egyszerűen javíthatunk a kép rossz expozíciójából eredő tulajdonságokon. Ezzel az eszközzel javíthatjuk például az ellenfényben, derítés, vakuzás nélkül készített portrék, és más felvételek jellegzetes hibáit, amikor a fényt véletlenül az érdektelen háttérre mérjük, és így a fontos felvételi objektum sötét marad.

Az azonos felvételi körülmények között készült különböző felvételek színvilága összhangba hozható, színpalettáik rétegenként egységesíthetők a Kép menü Korrekciók/Szín egyeztetése parancsával.

Az új parancsállományoknak köszönhetően többek közt a rétegekből vagy a Rétegszedők paletta réteg-összeállításaiból egyszerűen menthetünk önálló képeket. A program gyakran ismétlődő utasításait, sokszor előforduló feladatainkat meggyorsíthatjuk a scriptekkel. Az AppleScript, JavaScript, Visual Basic scriptekhez részletes segítséget kapunk a \Program Files\Adobe\Photoshop CS\Scripting Guide mappában található PDF állományokból.

Most akár 300000x300000 képpont méretű képet is készíthetünk, 16 bites színmélységgel és 56 csatorna alkalmazásával.

A Bézier görbeként szerkeszthető görbéket felhasználhatjuk vágógörbeként vagy a szövegek, objektumok igazításához alapvonalként. A video- és filmkészítők vehetik hasznát a nem négyzetes pixelek alkalmazási lehetőségének.

A konkurens termékekben már régóta létező szolgáltatást építettek be a panorámaképek készítésének támogatására. A Fájl/Automatizálás/Photomerge paranccsal előbb megnyitjuk a panorámaképet alkotó képeket.  A Photoshop CS program megkísérli önállóan összeilleszteni a panorámaképet, azonban ha ez nem sikerül, akkor manuálisan is megoldható az OK nyomógombra kattintás után megjelenő párbeszédpanelen.

A webre fejlesztők jól hasznosíthatják az átváltó gombok (rolloverek) és interaktív elemek kialakítása mellett a Macromedia flash formátumú exportálás lehetőségét. A dinamikus képekkel a dokumentumot frissíthető, változó tartalomhoz igazíthatjuk, ami például katalógusok készítésénél lehet előnyös.

A szövegek vagy szövegmaszkok görbére és alakzatba illeszthetők, miközben a szöveg további szerkeszthetősége megmarad. A szöveg görbére illesztése roppant egyszerű, bár az egyszerű felhasználó esetleg nehezen jön a nyitjára.

A lapolvasóval végzett munka akkor a leggyorsabb, ha egyetlen menetben több képet olvasunk be. Ekkor viszont az egyetlen kép beolvasásánál is kevésbé biztosítható, hogy a képek éle párhuzamos legyen a szkennelési iránnyal. A Photoshop CS-ben ez a probléma is egyszerűen megoldható.

Már a program betöltésekor, illetve később, a Súgó menü Üdvözlő képernyő parancsával megjelenített párbeszédpanelről segítséget kaphatunk a megfelelő színbeállításhoz.

A Photoshop CS súgóját úgy alakították át, hogy jobban támogassa a felhasználókat szokásos képfeldolgozási feladataik elvégzése során. A Súgó menü alján kilenc almenüben foglalták össze a legfontosabb feladatokat, de az egyes súgóoldalakon is túlsúlyba kerültek a „hogyan oldjuk meg – How To?” típusú segítségek.

Újdonság a Színcsere eszköz, mely a javító eszköz kinyílóján található, illetve a J gyorsbillenytűvel is kiválasztható. Segítségével az árnyék és mintázatviszonyok megtartása mellett festhetünk át tárgyakat az előtérszínre.

A program korábbi változatáról szóló könyvünkkel azonosan, most is négy, téma szerint jól elkülöníthető kötetben ismertetjük a szoftver CS változatával kapcsolatos tudnivalókat. Így nemcsak kisebb méretű, de olcsóbban letölthető állományokat adhattunk közre, ami különösen a felhasználók szerint szintén fontos szempont.

További Photoshop könyveink:

Adobe Photoshop CC 2015 Biblia - angol változat
Adobe Photoshop CC 2015 - Képmanipuláció - angol változat
Adobe Photoshop CC 2015 - Maszkolástól nyomtatásig - angol változat
Adobe Photoshop CC 2015 - Testre szabás - angol változat
Adobe Photoshop CC 2015 - Kezdő lépések - angol változat

Adobe Photoshop CC 2015 Biblia - magyar változat
Adobe Photoshop CC 2015 - Képmanipuláció - magyar változat
Adobe Photoshop CC 2015 - Maszkolástól nyomtatásig - magyar változat
Adobe Photoshop CC 2015 - Testre szabás - magyar változat
Adobe Photoshop CC 2015 - Kezdő lépések - magyar változat

Adobe Photoshop CC 2014 Biblia - angol változat
Adobe Photoshop CC 2014 - Képmanipuláció - angol változat
Adobe Photoshop CC 2014 - Maszkolástól nyomtatásig - angol változat
Adobe Photoshop CC 2014 - Testre szabás - angol változat
Adobe Photoshop CC 2014 - Kezdő lépések - angol változat

Adobe Photoshop CC 2014 Biblia - magyar változat
Adobe Photoshop CC 2014 - Képmanipuláció - magyar változat
Adobe Photoshop CC 2014 - Maszkolástól nyomtatásig - magyar változat
Adobe Photoshop CC 2014 - Testre szabás - magyar változat
Adobe Photoshop CC 2014 - Kezdő lépések - magyar változat

Adobe Photoshop CC Biblia - angol változat
Adobe Photoshop CC - Képmanipuláció - angol változat
Adobe Photoshop CC - Maszkolástól nyomtatásig - angol változat
Adobe Photoshop CC - Testre szabás - angol változat
Adobe Photoshop CC - Kezdő lépések - angol változat

Adobe Photoshop CC Biblia - magyar változat
Adobe Photoshop CC - Képmanipuláció - magyar változat
Adobe Photoshop CC - Maszkolástól nyomtatásig - magyar változat
Adobe Photoshop CC - Testre szabás - magyar változat
Adobe Photoshop CC - Kezdő lépések - magyar változat

Adobe Photoshop CS6 Biblia
Adobe Photoshop CS6 - Képmanipuláció
Adobe Photoshop CS6 - Maszkolástól nyomtatásig
Adobe Photoshop CS6 - Testre szabás
Adobe Photoshop CS6 - Kezdő lépések

Adobe Photoshop CS6 Biblia - magyar változat

Adobe Photoshop CS6 - Képmanipuláció - magyar változat
Adobe Photoshop CS6 - Maszkolástól nyomtatásig - magyar változat
Adobe Photoshop CS6 - Testre szabás - magyar változat
Adobe Photoshop CS6 - Kezdő lépések - magyar változat

Adobe Photoshop CS5 Biblia - magyar változat 
Adobe Photoshop CS5 - Maszkolástól nyomtatásig - magyar változat
Adobe Photoshop CS5 - Testre szabás - magyar változat
Adobe Photoshop CS5 - Képmanipuláció - magyar változat
Adobe Photoshop CS5 - Kezdő lépések - magyar változat 
Adobe Photoshop CS5 Biblia 
Adobe Photoshop CS5 - Kezdő lépések 
Adobe Photoshop CS5 - Képmanipuláció
Adobe Photoshop CS5 - Maszkolástól nyomtatásig
Adobe Photoshop CS5 - Testre szabás
Adobe Photoshop CS4 Biblia 
Adobe Photoshop CS3 Biblia 
Adobe Photoshop CS2 Biblia 
Adobe Photoshop CS Biblia 
Adobe Photoshop 7 Biblia 
Adobe Photoshop CS4 (11) - Kezdő lépések - magyar változat 
Adobe Photoshop CS4 (11) - Képmanipuláció - magyar változat
Adobe Photoshop CS4 (11) - Maszkolástól nyomtatásig - magyar változat
Adobe Photoshop CS4 (11) - Testre szabás - magyar változat
Adobe Photoshop CS4 (11) - Kezdő lépések 
Adobe Photoshop CS4 (11) - Képmanipuláció
Adobe Photoshop CS4 (11) - Maszkolástól nyomtatásig
Adobe Photoshop CS4 (11) - Testre szabás
Adobe Photoshop CS3 (10) - Kezdő lépések (magyar változat) 
Adobe Photoshop CS3 (10) - Képmanipuláció (magyar változat)
Adobe Photoshop CS3 (10) - Maszkolástól nyomtatásig (magyar változat)
Adobe Photoshop CS3 (10) - Testre szabás (magyar változat)
Adobe Photoshop CS2 (9) - Kezdő lépések (magyar változat) 
Adobe Photoshop CS2 (9) - Képmanipuláció (magyar változat)
Adobe Photoshop CS2 (9) - Maszkolástól nyomtatásig (magyar változat)
Adobe Photoshop CS2 (9) - Testre szabás (magyar változat)
Adobe Photoshop CS (8) - Kezdő lépések (magyar változat) 
Adobe Photoshop CS (8) - Képmanipuláció (magyar változat)
Adobe Photoshop CS (8) - Maszkolástól nyomtatásig (magyar változat)
Adobe Photoshop CS (8) - Testre szabás (magyar változat)
Adobe Photoshop 7 - Kezdő lépések (magyar változat) 
Adobe Photoshop 7 - Képmanipuláció (magyar változat) 
Adobe Photoshop 7 - Maszkolástól nyomtatásig (magyar)
Adobe Photoshop 7 - Testre szabás (magyar változat)
Adobe Photoshop 6

Copyright © 2007 Mercator Stúdió
| webtérkép | médiaajánlat | adatvédelem | kapcsolat |